Yarari

Het Caribisch gebied staat bekend als een biodiversiteitshotspot onder andere door de grote mariene biodiversiteit. Om deze reden is het ‘Yarari-reservaat’ voor zeezoogdieren, haaien en roggen ingesteld. Dit reservaat omvat de gehele EEZ van Caribisch Nederland.

'Yarari' is een Taíno indiaans woord dat 'een fijne plaats' betekent. Het reservaat moet een veilige haven vormen voor walvissen, dolfijnen, haaien en roggen. Door (regionaal) onderzoek wordt gewerkt aan het vergroten van kennis over deze soorten zodat ze beter beschermd kunnen worden. Daarbij wordt samengewerkt met de ‘zusterreservaten’ van Frankrijk en de VS waar het ministerie memorandums van overeenstemming mee heeft gesloten, respectievelijk het Agoa zeezoogdierenreservaat en de Stellwagen Bank National Marine Sanctuary.

Zie hier een speciale Bionews editie van de Dutch Caribbean Nature Alliance over het Yarari-reservaat.