Wet- en regelgeving

De nationale wet- en regelgeving vindt u hier. De regelgeving van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba vindt u hier.

Natuur

 • Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES
 • Regeling aanwijzing Sababank als natuurpark
 • Regeling uitvoering CITES-verdrag BES

Visserij

 • Visserijwet BES
 • Visserijbesluit BES
 • Besluit houdende taken, werkwijze, benoeming en vergoeding Visserijcommissie BES
 • Besluit visverbod voor bepaald tijdvak Saba

Landbouw

 • Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES
 • Regeling uitvoering Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES
 • Besluit invoer kleine dieren BES
 • Besluit slacht- en vleeskeuring BES
 • Regeling slacht- en vleeskeuring Bonaire