Landbouw, natuur & voedselkwaliteit

De natuur in Caribisch Nederland is de hulpbron voor economische ontwikkeling. Zowel in zee als op het land verdient de natuur de grootste zorg.

Verwaarlozing/verlies van natuur betekent verlies aan economisch potentieel. Of het nu gaat om het 'Washington Slagbaai Park' op Bonaire, het onderwater-atol 'Nationaal Park de Sababank' bij Saba of het Nationaal Park 'The Quill/Boven' op Sint Eustatius. Samen met de bestuurscolleges, natuurorganisaties en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil het ministerie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV) deze zorg voor de eilanden actief en gedegen invullen. Als leidraad hiervoor is een Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland opgesteld.

Ter bescherming van het leven in de zee is ook samen met de andere Koninkrijkslanden in het Caribisch Gebied, Aruba, Curaçao en St. Maarten een integraal natuurbeheerplan voor de wateren van de Exclusieve Economische Zone (EEZ) opgesteld. Verder wil het ministerie LNV de duurzame landbouw en de visserij in Caribisch Nederland stimuleren.

LNV werkt bij dit alles goed samen met de bestuurscolleges, de Kamers van Koophandel, de bureau’s voor toerisme, bedrijven in de nutssectoren, natuurorganisaties, belangenverenigingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, en ondernemers(verenigingen).