Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) streeft in Caribisch Nederland naar een welvarende samenleving en culturele identiteit in balans met een veerkrachtige en gezonde natuurlijke omgeving.

LNV werkt aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Het ministerie maakt zich sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. En werkt aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in de wateren, maar juist ook in bebouwd gebied.