Beheer mariene biodiversiteit

Caribisch Nederland bestaat uit drie kleine eilanden maar omvat tevens een groot zeegebied van in totaal 25.000 km2, de zogeheten ‘Exclusieve Economische Zone’ (EEZ). Dit gebied vormt samen met de EEZ rond Curaçao, Aruba en Sint Maarten de EEZ van het Koninkrijk in de Caribische Zee. De EEZ van Caribisch Nederland is aangewezen als het Yarari-reservaat voor zeezoogdieren, haaien en roggen. Daarnaast bevind zich in de EEZ rond de bovenwindse eilanden van Caribisch Nederland de Sababank, een gebied met een belangrijke rol voor de mariene biodiversiteit in de Cariben.

Ten behoeve van een duurzaam beheer van de EEZ vindt er afstemming plaats tussen de (ei)landen van het Koninkrijk. Daartoe is er een overeenkomst getekend door de verschillende overheden (met uitzondering van Aruba) gericht op het beheer van de mariene biodiversiteit en visserij in de EEZ en Territoriale Zee rond de eilanden. Conform deze overeenkomst is er een beheerplan ontwikkeld. Voor de uitvoering en monitoring van het beheerplan is een EEZ-Commissie ingesteld waarin alle betrokken overheden zitting hebben.

Cariben - Locatie