Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een militaire politieorganisatie met een geschiedenis die teruggaat tot 1814 en valt onder het ministerie van Defensie. De KMar is al ruim anderhalve eeuw actief in het Caribisch gebied.

Medewerkers van de KMar hebben, in tegenstelling tot die bij de politie, een militaire achtergrond of opleiding. Het is een dynamische en flexibele organisatie met een gevarieerd takenpakket die over de hele wereld wordt ingezet.

Sinds de staatsstructuur verandering op 10 oktober 2010 is de KMar ook verantwoordelijk voor de grensbewaking, beveiliging en politietaken op de lucht- en zeehaven. Deze taken worden in Caribisch Nederland  uitgevoerd door zowel KMar-RCN personeel, als medewerkers met een militaire achtergrond. 

Deze unieke combinatie is te zien in de onderscheidingstekens van het RCN personeel en de militaire personeel van de KMar.