Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is een militaire politieorganisatie die valt onder het ministerie van Defensie. De marechaussee werkt vanuit een gevarieerd takenpakket en wordt over de hele wereld ingezet. De KMar is al ruim anderhalve eeuw actief in het Caribisch gebied.

Sinds 10 oktober 2010 is de Koninklijke Marechaussee ook verantwoordelijk voor de grensbewaking, beveiliging en politietaken op de luchthavens van Caribisch Nederland. Deze taken worden uitgevoerd in samenwerking tussen militaire medewerkers en Rijksambtenaren van de Rijksdienst Caribisch Nederland. Deze unieke combinatie is te zien in de onderscheidingstekens van het RCN personeel en de militaire personeel van de KMar. Gezamenlijk zetten de medewerkers zich in om de grenzen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius te bewaken en zo bij de dragen aan de veiligheid van Caribisch Nederland.