Wettelijke uitzonderingen

In de Wet Uitzetting en Toelating (WTU) is een aantal uitzonderingen opgenomen. Dat betekent dat als mensen aan bepaalde voorwaarden voldoen, de WTU niet op hen van toepassing is. In dit geval kunt u als Nederlander een Verklaring Niet van Toepassing (NVT) aanvragen. U kunt zich hiermee vrij vestigen op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Dit geldt voor de volgende personen:

1.    Nederlanders die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren zijn, of;

2.    Nederlanders die zelf binnen het Koninkrijk geboren zijn en van wie één van de ouders op Bonaire, Sint Eustatius of Saba geboren is, of;

3.    Nederlanders die sinds 10-10-2009 op Bonaire, Sint Eustatius of Saba wonen en hier ingeschreven waren tot en met 11-10-2010, of;

4.    Vreemdelingen die op Bonaire, Sint Eustatius of Saba het Nederlanderschap hebben verkregen, of;

5.    Als de wet niet van toepassing is op één van de ouders, dan is het ook niet van toepassing op de kinderen die binnen het Koninkrijk zijn   geboren.

Kijk voor meer informatie over het aanvragen van een Verklaring Niet van Toepassing op de pagina van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.