Taken KMar

De Koninklijke Marechaussee in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius) voert de volgende taken uit:

  • Het waken voor de veiligheid van de leden van het Koninklijk Huis, in samenwerking met andere daartoe aangewezen organen.
  • De uitvoering van de politietaak ten behoeve van de Nederlandse en andere strijdkrachten en ten aanzien van tot die strijdkrachten behorende personen.
  • De uitvoering van de politietaak op de aangewezen luchthavens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsmede de beveiliging van de burgerluchtvaart.
  • De verlening van bijstand alsmede de samenwerking met de politie zoals de assistentieverlening bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit.
  • De uitvoering van de bij of krachtens de Wet toelating en uitzetting BES opgedragen taken en uitvoeren van de politietaak op en nabij de doorlaatposten, alsmede het verlenen van medewerking bij de aanhouding of voorgeleiding van een verdachte of veroordeelde.
  • De bestrijding van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten.
  • De beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van de Nederlandse Bank N.V. verrichten.
  • De KMar is op Saba en St. Eustatius verantwoordelijk voor de ondersteuning van de politiezorg in de vorm van rechtshandhaving en handhaving van de openbare orde.