Taken van de marechaussee in Caribisch Nederland

De meeste mensen kennen de medewerker van de Koninklijke Marechaussee als de persoon die je paspoort controleert wanneer je aankomt in (Caribisch) Nederland. Dat kan kloppen, de Koninklijke Marechaussee is namelijk onder andere verantwoordelijk voor het bewaken van de grenzen. Een onderdeel hiervan is het uitvoeren van grenscontrole bij aankomst aan de Nederlandse grens, waaronder ook de grenzen van Caribisch Nederland. De Koninklijke Marechaussee heeft een breed takenpakket. Verdere werkzaamheden in Caribisch Nederland zijn:

  • de politietaak op de luchthavens van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de beveiliging van de burgerluchtvaart;
  • het uitvoeren van de grensbewaking en het bemannen van de grensdoorlaatposten, zoals beschreven in de Wet toelating en uitzetting BES;
  • het bestrijden van mensensmokkel en van fraude met reis- en identiteitsdocumenten;
  • het verlenen van bijstand aan het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) wanneer het korps dit verzoekt, bijvoorbeeld bij de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit;
  • reguliere ondersteuning van het KPCN op Saba en Sint Eustatius;
  • het uitvoeren van militaire politietaken.