Reizen met minderjarigen

Een minderjarige die alleen gaat reizen of in gezelschap van iemand die niet haar/zijn ouders zijn, moet in het bezit zijn van de volgende documenten:

  • Geldig paspoort
  • Familieboek, Trouwboek of Geboorte akte ( dit om te kunnen aantonen wie de ouders zijn) 
  • Leerplichtformulier ( als de minderjarige gedurende een schoolperiode reist) 
  • Toestemmingsbrief met handtekening en kopie paspoort van ouders die aangeven dat hun kind alleen gaat reizen en/of met begeleider.
  • Als de minderjarige samen met een begeleider reist, moet de naam van begeleider vermeld worden in de toestemmingsbrief.

Let op :

Als de ouders zijn gescheiden, moet een van de ouders altijd een beschikking hebben om aan te geven wie het gezag over het kind heeft.

Als de ouders het gezamenlijk gezag over het kind hebben, moet de ouder die meereist een schriftelijke toestemmingsbrief hebben, getekend door de andere ouder, om met de minderjarige te kunnen reizen.

In een geval dat de minderjarige niet meer bij de ouders woont, moet de voogd een beschikking bij zich hebben die aangeeft dat hij of zij de voogdij over het kind heeft.