Reizen met minderjarigen

Om er zeker van te zijn dat minderjarigen niet reizen zonder toestemming van de ouder of wettelijk voogd, kan de marechaussee hierop controleren. Een minderjarige die alleen gaat reizen of onder begeleiding van iemand die niet zijn/haar ouders zijn, moet daarom in het bezit zijn van de volgende documenten:

  • Een geldig paspoort;
  • Documentatie die aantoont wie de ouders of wettelijk voogd zijn, zoals een familieboek, geboorteakte of uitspraak van de rechter;
  • Leerplichtformulier, indien de minderjarige gedurende een schoolperiode reist;
  • Schriftelijke toestemming door middel van een toestemmingsformulier voorzien van handtekening en een kopie paspoort van ouders of voogd. Het formulier vindt u onderaan deze pagina;
  • Als de minderjarige samen met een begeleider reist, moet de naam van begeleider vermeld worden op het toestemmingsformulier.

Let op :

Indien enkel één van de ouders met het kind mee reist, dient deze altijd documentatie bij zich te hebben om aan te tonen gezag over het kind te hebben.

Indien de ouders het gezamenlijk gezag over het kind hebben, moet de meereizende ouder een schriftelijke toestemmingsbrief hebben, getekend door de andere ouder, om met de minderjarige te kunnen reizen.

In het geval dat de minderjarige niet bij de ouders woonachtig is, moet de voogd documentatie kunnen overhandigen waaruit blijkt dat hij/zij gezag over het betreffende kind heeft.