Vrijwilligerswerk

Indien je vrijwilligerswerk verricht binnen Caribisch Nederland kan het zijn dat hiervoor een vergunning voor bepaalde tijd wordt verleend. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Je verricht onbetaald werk dat een algemeen maatschappelijk doel dient, zonder winstoogmerk.
  • Als je de Nederlandse nationaliteit hebt mag je vrijwilligerswerk verrichten gedurende de hele vrije termijn. Dit betekent maximaal 180 dagen per 360 dagen.
  • Als je niet de Nederlandse nationaliteit hebt, kun je vrijwilligerswerk voor maximaal 12 weken aaneengesloten doen, zonder daarvoor een vergunning of Verklaring van Rechtswege aan te vragen. Als je vrijwilligerswerk verricht voor langer dan 12 weken, dan heb je daarvoor een tewerkstellingsvergunning nodig. Deze moet worden aangevraagd door de werkgever. Zelf dien je daarbij een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan te vragen. Dit is een tijdelijk verblijfsrecht dat voor maximaal één jaar kan worden verleend. Na één jaar kan de verblijfsvergunning niet meer worden verlengd. Kijk voor meer informatie over aanvragen op de pagina van de IND Caribisch Nederland.