J&V departement en diensten

Hieronder vind u een overzicht van het departement en de diensten die onder het ministerie van Justitie & Veiligheid vallen.

Korps Politie Caribisch Nederland Bureau Slachtofferhulp
Brandweer Justitiele Inrichting Caribisch Nederland
Openbaar Ministerie Reclassering
Kosteloze rechtskundige bijstand Immigratie & naturalisatie
Voogdijraad Koninklijke Marechaussee