Justitiële Inrichting Caribisch Nederland

De Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) voert namens de Minister van Justitie en Veiligheid vrijheidsbenemende straffen en maatregelen uit die door een uitspraak van een rechter worden opgelegd.

De locatie Bonaire is zowel een huis van bewaring als een gevangenis voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Er is capaciteit voor 113 mannen, vrouwen, vreemdelingen en jeugdigen. 

De JICN valt sinds 10 oktober 2010 onder het beheer van DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen). De kerntaak van de JICN is het veilig insluiten van gedetineerden, het herstellen van de rechtsorde, het voorkomen van recidive (herhaalde criminaliteit) en het bieden van perspectief aan gedetineerden.

JICN werkt nauw samen met verschillende (keten)partners zoals politie, het Openbaar Ministerie, de reclassering, Forma en zorgorganisaties (o.a. verslavingszorg) om ervoor te zorgen dat het aantal herhaal delicten afneemt. Daarom begint JICN, samen met de ketenpartners, al tijdens de detentie met de voorbereiding op nazorg en re-integratie. Door de gedetineerde goed voor te bereiden op zijn terugkeer naar de maatschappij, bereiken we gezamenlijk vaker ons gemeenschappelijke doel: minder herhaal delicten, een veiligere samenleving.