Kosteloze rechtskundige bijstand

Soms heeft u een advocaat nodig. Bijvoorbeeld als u strafrechtelijk wordt vervolgd of voor de rechter moet verschijnen. Als u gaat scheiden, heeft u ook een advocaat nodig. Een advocaat kan u ook helpen als u een probleem heeft met uw verhuurder of uw werkgever.

Als uw jaarinkomen minder is dan USD 12.570 kunt u een aanvraag indienen voor kosteloze rechtskundige bijstand. De overheid zal in dat geval toetsen of u in aanmerking komt voor kosteloze rechtskundige bijstand.

Hoe vraagt u dit aan?

U moet de aanvraag indienen bij de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN).

  • Bij de receptie van de RCN zegt u dat u een advocaat nodig heeft. U geeft daarna bij de intakemedewerker kort aan wat het probleem is waarvoor u de advocaat wilt inschakelen. Dit wordt op een formulier genoteerd en er wordt een kopie van uw sedula of paspoort gemaakt. 
  • Ook moet u een verklaring van de Belastingdienst overleggen waaruit uw bruto jaarinkomen blijkt. Doet u de aanvraag ná 1 juli, dan gaat het om uw bruto jaarinkomen van vorig jaar. Bij een aanvraag vóór 1 juli wordt gekeken naar het bruto jaarinkomen van twee jaar geleden. 
  • Als het formulier is ingevuld en u alle gevraagde gegevens heeft ingeleverd, is uw aanvraag in behandeling genomen. U krijgt een kopie van uw aanvraag.
  • De Raad voor Rechtsbijstand controleert uw persoonsgegevens, kijkt of u inderdaad minder dan USD 12.570 jaarinkomen heeft en of voor uw zaak een advocaat nodig is. Na deze controle stelt de Raad vast of u recht heeft op kosteloze rechtskundige bijstand.
  • Als dit het geval is, krijgt u een kaart (beschikking). Op de kaart staat dat u recht heeft op kosteloze rechtskundige bijstand. De kaart geeft u aan uw advocaat die daardoor weet dat hij betaald wordt door de overheid.
  • Als de Raad voor Rechtsbijstand besluit dat u geen recht heeft op kosteloze rechtskundige bijstand, krijgt u ook een schriftelijke beslissing (beschikking). Daarin staat waarom u geen recht heeft op kosteloze rechtskundige bijstand. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Dit bezwaar kan worden ingediend bij de RCN. Houdt u er rekening mee dat u voor het maken van bezwaar geen recht op kosteloze rechtskundige bijstand heeft.

Strafrecht

Als u een strafrechtelijk probleem heeft en u bent aangehouden door de politie of in verzekering bent gesteld, hoeft u geen kaart aan te vragen. U krijgt dan automatisch bezoek van een advocaat of u wordt in de gelegenheid gesteld met een advocaat te telefoneren. 

Contact

Bel voor een afspraak of kom langs:

Bonaire
Adres:

RCN-unit SZW
Centrumgebied z/n
Kralendijk | Bonaire, Caribisch Nederland

Spreekuur:

Maandag en woensdag van 13:30 tot 15.30 uur
vrijdag tussen 08.00 en 11.30 uur

Tel: +599 715 8333
Saba
Locatie: RCN kantoor Saba
Tel: +599 416 3934
Sint Eustatius
Locatie: RCN kantoor Sint Eustatius
Tel: +599 318 3370