Zorgverzekering

De zorgverzekering BES is de algemene zorgverzekering voor de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De zorgverzekering geldt sinds 1 januari 2011 en voorziet in geneeskundige zorg en langdurige zorg. Alle verzekerden met een inkomen betalen zorgpremie via de inkomstenbelasting. De zorgpremie wordt in verhouding tot uw inkomen berekend. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de Belastingdienst Caribisch Nederland.

De zorgverzekering vindt haar grondslag in het Besluit Zorgverzekering BES en de Regeling aanspraken zorgverzekering BES.