Niet verzekerden

Personen die voldoen aan één van onderstaande omschrijvingen kunnen geen aanspraak maken op de zorgverzekering BES.

  1. Studenten van buiten BES-grondgebied: u verblijft uitsluitend om studieredenen op de BES-eilanden.
  2. Stagiair of au pair: u verblijft voor een stage of als au pair op de BES-eilanden.
  3. Uitgezonden vanuit Nederland: u werkt voor een Nederlandse publiekrechtelijke organisatie op de BES-eilanden. Ook uw echtgenoot en inwonende gezinsleden zijn niet verzekerd, tenzij zij op de BES-eilanden gaan werken.
  4. Drie maanden werkzaam buiten BES-grondgebied: u woont op de BES-eilanden, maar werkt een aaneengesloten periode van tenminste drie maanden buiten het grondgebied van de BES. Als u dit werk doet voor een werkgever die op de BES-eilanden woont of is gevestigd, dan bent u wel verzekerd.
  5. Werkzaam voor een Nederlandse werkgever: u woont in Nederland en werkt op de BES-eilanden voor een werkgever die in Nederland woont of is gevestigd.
  6. Zonder verblijfsvergunning of verklaring van rechtswege: u verblijft op de BES-eilanden zonder een verklaring van rechtswege, een tijdelijke of vaste verblijfsvergunning. De 1e stempel/sticker van de IND geeft u geen recht op vergoede zorg via de zorgverzekering BES.
  7. In Nederland verzekerd: u bent in Nederland verzekerd onder de Wet langdurige zorg en u bent verzekeringsplichtig onder de Zorgverzekeringswet.
  8. Drie maanden werkzaam op BES-grondgebied: u werkt tijdelijk (voor een periode van maximaal drie maanden) op de BES-eilanden, maar u woont er niet en uw loon is niet onderworpen aan de loonbelasting BES.

Let op: Gaat u langer dan 8 maanden van het wooneiland af? Meld dit dan bij uw desbetreffende dienst burgerzaken.