Wijziging aanspraken Zorgverzekering BES

Zorg en Jeugd Caribisch Nederland kondigt aan dat per 20 januari 2023 de Raz BES is gewijzigd op 2 punten. Tilliften worden opgenomen in het verzekerde pakket en de aanspraak op paramedische herstelzorg voor Covid-19 patiënten wordt verlengd tot 1 augustus 2023.

Tilliften

Vanuit de thuiszorg en de kinderarts op de BES-eilanden zijn signalen ontvangen dat er een behoefte is aan het verstrekken van tilliften. Het verstrekken van tilliften leidt tot voorkoming van opname in een instelling en tevens tot een onnodige toename van fysieke klachten bij (mantel)verzorgers. Op de hulpmiddelen bestaat aanspraak indien de verzekerde daarop voor langdurig gebruik, of voor beperkte of onzekere duur is aangewezen. De aanspraak bestaat in twee situaties:

  • als het noodzakelijk is voor de zorgverlening en veilige transfers of;
  • als het noodzakelijk is voor het opheffen van belemmeringen in de woonruimte zodat de verzekerde zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Paramedische herstelzorg voor Covid-19 patiënten

Eerstelijns paramedische herstelzorg bestaat uit fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, diëtetiek of ergotherapie en is gericht is op de herstelzorg van patiënten met ernstige Covid-19. Deze patiënten ondervinden bij het herstel ernstige klachten en beperkingen die door de medisch specialist of huisarts zijn vastgesteld. De aanspraak geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023. Hiermee wordt aangesloten bij de periode zoals die geldt in Europees Nederland.