Verzekerden

Voldoet u aan één van de onderstaande voorwaarden? Dan heeft u recht op de zorgverzekering BES. Voor meer informatie over de inschrijfprocedure klik hier.

  1. Ingezetenschap: Een ingezetene van de BES-eilanden is verzekerd tenzij artikel 4 lid 2 van het Besluit Zorgverzekering BES van toepassing is.
  2. Arbeidsovereenkomst: u woont niet op de BES-eilanden, maar u heeft daar wel een arbeidsovereenkomst (publiekrechtelijk of privaat). Over het loon van deze dienstbetrekking draagt u belasting af op de BES-eilanden.
  3. Verblijfsvergunning of verklaring van rechtswege: u heeft een tijdelijke verblijfsvergunning, een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verklaring van rechtswege.
  4. Aanvraag voortzetting verblijfsvergunning: u heeft tijdig een aanvraag ingediend voor de voortzetting van uw tijdelijke vergunning, of omzetting in vergunning voor onbepaalde tijd. In dat geval blijft u verzekerd tot op deze aanvraag is beslist.
  5. Vertrek om studieredenen: u woont op de BES-eilanden en verlaat het grondgebied om te studeren. U blijft tijdens uw studie verzekerd. Klik hier voor meer informatie.
  6. Uitzending naar Nederland: u bent ambtenaar in dienst van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba en u wordt uitgezonden om in Nederland te werken. Ook uw echtgenoot en inwonende gezinsleden zijn verzekerd. Let op: als u in Nederland ander werk gaat doen of een uitkering ontvangt, vervalt de verzekering. Uw echtgenoot en inwonende gezinsleden zijn niet verzekerd als zij in Nederland werken of een uitkering ontvangen.

Bijzondere groepen verzekerden

  1. Kinderen: een kind jonger dan 12 jaar heeft nog geen sedula maar is wel verzekerd. De ouders moeten bij ZJCN en bij zorgaanbieders hun sedula tonen.
  2. Reizigers: Let op: zorg in het buitenland wordt alleen vergoed als de zorg niet kan worden uitgesteld tot na uw terugkeer. De vergoeding voor zorg in het buitenland is in principe niet hoger dan de vergoeding op BES-grondgebied. Daarom adviseert ZJCN altijd een reisverzekering af te sluiten. U kunt voor vertrek naar het buitenland bij ZJCN een bewijs van inschrijving aanvragen, hierop staat uitgelegd wat u kunt doen bij medische spoedgevallen in het buitenland.