Onderstand

Heeft u onvoldoende geld om rond te komen, omdat u bijvoorbeeld niet kunt werken, of omdat u gekort bent in uw AOV-uitkering? Onderstand is een bijdrage van de Rijksoverheid om inwoners van Caribisch Nederland die (tijdelijk) niet rond kunnen komen te ondersteunen. U moet 18 jaar of ouder zijn en eilandskind of minstens 5 jaar rechtmatig en ononderbroken inwoner zijn van Caribisch Nederland om onderstand te ontvangen.

Onderstand aanvragen

Als u in aanmerking wilt komen voor de onderstand, dan kunt u langskomen op het spreekuur onderstand.  Een medewerker van de onderstand zal vragen naar uw situatie en beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet. Na de toezegging duurt het maximaal 5 weken voordat u uw eerste onderstand ontvangt.

Bedrag onderstand

De bedragen voor onderstand verschillen per eiland en worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Dit is afhankelijk van de inflatie. Er geldt een basisbedrag. Daarnaast zijn er individuele toeslagen per huishoudsituatie, zoals een toeslag voor zelfstandig wonen, voor inwonende kinderen en voor arbeidsongeschiktheid.  Zie hiervoor de tabel bedragen onderstand. Zo heeft bijvoorbeeld een zelfstandig wonende alleenstaande met 1 kind, bovenop het basisbedrag, recht op de kindertoeslag 1e kind en de zelfstandig wonen toeslag. Als een alleenstaande tegelijk ook volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, geldt ook deze toeslag. De onderstand bedraagt nooit meer dan het wettelijk minimumloon.    

U kunt langskomen bij het spreekuur onderstand om naar uw persoonlijke situatie te laten kijken. De onderstand wordt een keer per twee weken aan u uitbetaald.

Meer informatie?

U kunt ook langskomen bij het spreekuur, bellen op 715-8888, of e-mailen aan onderstand@rijksdienstcn.com voor meer informatie. Voor de officiële wet- en regelgeving omtrent de onderstand zie de Onderstandwet BES en de publicatie beleidsregels onderstand.