Er is iemand overleden die AOV ontvangt

Als iemand is overleden die AOV krijgt, geeft u dit als nabestaande zo snel mogelijk door aan de unit SZW. De AOV wordt uitbetaald tot en met de laatste dag van de maand waarin het overlijden plaatsvond.

Eenmalige uitkering

Als nabestaande kunt u tot 6 maanden na het overlijden een aanvraag doen voor een eenmalige uitkering. Hiervoor kunt u langskomen bij het spreekuur AOV. Ook is het mogelijk om digitaal een aanvraag te doen. Download het aanvraagformulier Eenmalige uitkering. Stuur de ingevulde formulieren samen met een scan van bij te voegen bijlagen naar pensioen@rijksdienstcn.com. Klik hier om te zien welke documenten u moet bijvoegen.

AWW

Als uw huwelijkspartner is overleden en u heeft de AOV-leeftijd nog niet bereikt, dan kunt u een beroep doen op de Wet Algemene Weduwen en Wezen Verzekering (AWW).

Voor verdere informatie, vindt u hier de officiële wet- en regelgeving over de Algemene Ouderdoms verzekering (AOV).