Ik woon niet meer in Caribisch Nederland

Als u niet meer in Caribisch Nederland woont, heeft u recht op AOV voor de jaren die u in Caribisch Nederland gewoond of gewerkt heeft. Of u een Attestatie de Vita (een bewijs van in leven zijn) in moet leveren, hangt af van waar u momenteel woont.

Ik woon op Aruba of Sint Maarten

Sinds 1 november 2021 hoeft u niet meer een Attestatie de Vita in te leveren om uw AOV uit Caribisch Nederland te ontvangen. Uw gegevens worden bij het lokale bevolkingsregister opgevraagd. Het is dus van belang dat uw gegevens hier volledig en kloppend zijn.

Ik woon in Europees Nederland of elders in het buitenland

Twee keer per jaar moet u een Attestatie de Vita  sturen naar de RCN-unit SZW.

U doet dit in de volgende periodes:

  • Tussen 1 mei en 15 juni
  • Tussen 1 november en 15 december

Aanvragen

U kunt uw Attestatie de Vita aanvragen bij een bevoegde organisatie zoals:

  • Uw gemeente;
  • Een notaris;
  • Een Nederlandse ambassade;
  • Een Nederlands consulaat;
  • De Sociale Verzekeringsbank (SVB);

U kunt met deze brief uw Attestatie de Vita kosteloos aanvragen bij een daarvoor bevoegde organisatie. Het is de bedoeling dat zij bijgaand format invullen en ondertekenen. Als dat niet mogelijk is, dient het eigen formulier in elk geval dezelfde gegevens te vermelden als ons format.

Te laat reageren

Indien het bewijs van in leven zijn niet tijdig worden ontvangen, wordt de uitkering opgeschort. Wanneer het benodigde document alsnog wordt ontvangen, kan met maximaal twee jaar terugwerkende kracht uitbetaald worden.