De gevolgen van ontslag als werknemer

Als u wordt ontslagen en het ontslag is niet uw eigen schuld, heeft u recht op cessantia. Cessantia is een eenmalige vergoeding voor een werknemer die ontslagen wordt. Uw werkgever is verplicht om de cessantia uit te betalen, tenzij het ontslag uw eigen schuld is. Als uw werkgever de cessantia niet kan betalen wegens faillissement of surseance, dan betaalt SZW de cessantia aan u uit. U kunt hier een aanvraag voor doen bij de unit SZW. 

Cessantia aanvragen

Als uw werkgever u geen cessantia uit kan betalen, kunt u als werknemer cessantia aanvragen bij de unit SZW. U doet dit tijdens het spreekuur loonderving. U moet cessantia binnen een jaar na de datum van uw ontslag aanvragen.

Oneens met uw ontslag?

Als uw werkgever u wilt ontslaan, moet hij een ontslagvergunning krijgen. Hiervoor dient hij een ‘verzoek tot ontslag’ in bij de afdeling Arbeidszaken. Als werknemer krijgt u dit ‘verzoek tot ontslag’ toegestuurd door de secretaris van de ontslagcommissie. Bent u het niet eens met uw ontslag? Dan kunt u in verweer gaan. U stuurt het verweer samen met het ‘verzoek tot ontslag’ terug naar de commissie die op basis van de ingestuurde stukken een advies opstelt. Het advies gaat naar het hoofd RCN-Unit SZW die uiteindelijk de beslissing maakt of de ontslagvergunning wordt verleend.

Ik wil mijn ontslag aanvechten. Waar kan ik terecht?

Bent u op staande voet ontslagen en vindt u uw ontslag onterecht? dan kunt bij het gerecht in eerste aanleg een verzoekschrift indienen. De rechter kijkt dan of het ontslag terecht is.