De voorwaarden van ontslag als werkgever

Als u een werknemer wilt ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen bij de afdeling Arbeidszaken. U moet de reden voor ontslag goed kunnen motiveren. Arbeidszaken zal de aanvraag doorsturen naar de adviescommissie. Deze commissie adviseert het hoofd van de unit SZW over de ingediende aanvraag. Het unithoofd neemt de beslissing. Arbeidszaken behandelt geen ontslagaanvragen op basis van dringende redenen (op staande voet).

Ontslagvergunning aanvragen

U kunt voor een ontslagvergunning langskomen tijdens de spreekuren van Arbeidszaken. Ook kunt u het formulier Verzoek om toestemming tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst downloaden en volledig ingevuld en ondertekend afgeven bij Arbeidszaken.