Inschrijven

Om in aanmerking te komen voor de zorgverzekering BES moet u zich inschrijven bij ZJCN. U kunt hiervoor een inschrijfformulier ophalen bij ZJCN of het formulier hier downloaden. Er zijn een aantal regels en voorwaarden verbonden aan een inschrijving. De belangrijkste voorwaarden zijn:

Pasgeborenen/minderjarigen

Pasgeborenen en minderjarigen worden ingeschreven met een uittreksel uit het bevolkingsregister. Op dit uittreksel moet in ieder geval de nationaliteit vermeld staan.

Inschrijving op basis van ingezetenschap

Personen kunnen zich inschrijven wanneer ze rechtmatig op een van de eilanden wonen en over een sedula/ID-card beschikken.

Inschrijving op basis van een verblijfsvergunning of een verklaring van rechtswege

Personen met een verklaring van rechtswege of een verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd, kunnen zich inschrijven voor de duur van de vergunning.

Inschrijving op basis van een aanvraag voortzetting verblijfsvergunning

Personen die tijdig een verlenging of voortzetting van hun vergunning bij de IND hebben aangevraagd, kunnen zich inschrijven tot de aanvraag onherroepelijk is beslist.

Inschrijving op basis van een werkgeversverklaring

Personen met een arbeidsovereenkomst waarvan het loon onderworpen is aan de Wet Loonbelasting BES kunnen zich inschrijven voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

  • Voeg bovengenoemde bewijsstukken bij uw inschrijving zodat ZJCN uw inschrijving binnen 24 uur kan verwerken.

Personen met een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (mvv)

Personen met een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (mvv) kunnen niet worden ingeschreven als verzekerde en hebben dus ook geen recht op zorg. Pas als deze personen over een verblijfsvergunning van de IND beschikken, kunnen ze zich inschrijven bij ZJCN.

Personen met een 1e sticker van IND

Personen die zich hebben aangemeld bij IND en wachten op een besluit van IND kunnen niet worden ingeschreven als verzekerde en hebben dus ook geen recht op vergoede zorg. Pas als deze personen over een verblijfsvergunning van de IND beschikken, kunnen ze zich inschrijven bij ZJCN.