De klachtenfunctionaris: maatwerk bij elke klacht

Hoe ziet de dag eruit van de klachtenfunctionaris bij ZJCN? De klachtenfunctionaris behandelt alle klachten die binnenkomen. Meestal zijn dit klachtenformulieren en mails. Elke klacht is anders. De klachtenfunctionaris kijkt bij iedere klacht of er een oplossing is. Soms verwijst hij iemand door.

Er komen allerlei klachten binnen. Bijvoorbeeld over:

  • De zorgaanbieder (zoals een arts)
  • De daggeldvergoeding bij een medische uitzending
  • Het hotel bij een medische uitzending
  • De reis naar een ziekenhuis in de regio
  • Wachtlijsten bij het ziekenhuis
  • Wachten op hulpmiddelen
  • Het proces bij Jeugdzorg

De klachtenfunctionaris reageert schriftelijk op elke klacht. Maar soms gaat hij ook in gesprek met de verzekerde. Bijvoorbeeld als de verzekerde veel vragen heeft. Hij probeert uit te leggen wat de wettelijke regels zijn.

De klachtenfunctionaris probeert altijd zoveel mogelijk te helpen. Hij zoekt alles uit. Er zijn veel wetten en regels. Vaste afspraken over wat wel en niet mag. De klachtenfunctionaris moet zich aan deze wetten houden, maar doet alles wat kan binnen de wettelijke kaders.