Over Rijksdienst Caribisch Nederland

De Rijksdienst Caribisch Nederland is de schakel tussen de ministeries die aanwezig zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ieder ministerie is zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor het invoeren en het uitvoeren van beleid van het betreffende ministerie.

Voor de juiste uitvoering en ondersteuning doen ze daarbij een beroep op  de centrale dienstverlening van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

De Rijksdienst Caribisch Nederland biedt deze centrale ondersteuning voor alle werkzame ministeries op de drie eilanden. Bij centrale ondersteuning kunt u denken aan het formele werkgeverschap, bedrijfsvoering zoals facilitaire zaken, huisvesting, ICT, personeelszaken en opleidingen.

De Rijksoverheid in Nederland kent 12 ministeries. Deze ministeries zijn bezig met wetsvoorstellen, regels en beleidsplannen. Niet alle ministeries zijn op Bonaire, Sint Eustatius en Saba direct vertegenwoordigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en voor het ministerie van Defensie.

 'Samen verder bouwen aan de toekomst’

Onderdeel worden van Nederland in de vorm van een Openbaar Lichaam is een nieuwe constructie en dat is met elkaar zoeken naar het juiste evenwicht. Inmiddels is er al een aantal jaren verstreken in de nieuwe vorm. In deze jaren is er veel  gebeurd. Er is veel vooruitgang geboekt maar er zijn zeker nog  aandachtspunten voor de nabije toekomst.

De bevolking, de lokale overheid en besturen en de overheid in Nederland: 'Samen verder bouwen aan de toekomst’.