Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen'. Dit is de missie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Het ministerie van BZK borgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen.

De Rijksdienst Caribisch Nederland is een onderdeel van het Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties van BZK.