Aanbesteden

De Rijksdienst Caribisch Nederland doet dagelijks zaken met externe leveranciers om haar werk goed te kunnen doen. De opdrachten kunnen variëren in omvang.  De ene keer gaat het om een kleine eenmalige opdracht. De andere keer gaat het om een grote meerjarige opdracht.  

RCN is bij het gunnen van overheidsopdrachten gebonden aan regels. Afhankelijk van de opdracht kan dit betekenen dat wij de marktpartijen op de hoogte brengen dat we een bepaalde dienst of product gaan inkopen. Het kan echter ook zo zijn dat wij u als leverancier en expert vroegtijdig willen betrekken in een inkoopproces. 

Op deze site maken wij voor u inzichtelijk welke dienstverlening of producten wij willen inkopen.