De Rijksvertegenwoordiger

De Rijksvertegenwoordiger in Caribisch Nederland heeft allerlei taken. Zo is hij ‘de oren en ogen’ voor de verschillende ministers in Nederland en houdt hij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op de hoogte. Hij stuurt ook voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen met zijn advies en het advies van de gezaghebber aan het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Vanaf 1 januari 2018 is Jan Helmond waarnemend Rijksvertegenwoordiger. 

Portret Jan Helmond
Jan Helmond

De Rijksvertegenwoordiger is er ook om de samenwerking tussen de rijksambtenaren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te bevorderen, net zoals de samenwerking met de eilandsbesturen. Die besturen kunnen zich op hun beurt door de Rijksvertegenwoordiger laten bijpraten over zaken die zij voor de eilanden belangrijk vinden.

Behoorlijk bestuur

De Rijksvertegenwoordiger houdt ook toezicht op besluiten van de eilanden, bijvoorbeeld op personeelsbenoemingen en op de financiële vergoedingen van fracties in de Eilandsraad.

Voor de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt hij in de gaten of de openbare lichamen geen besluiten nemen die in strijd zijn met de wet of het algemeen belang. Hij let er ook op dat de gezaghebber volgens de regels wordt benoemd. En treedt op als het eilandsbestuur zijn werk niet goed doet. Al met al moet de Rijksvertegenwoordiger goed bestuur helpen te bevorderen.

Veiligheid

Een andere belangrijke rol die de Rijksvertegenwoordiger heeft, heeft te maken met veiligheid. De gezaghebber kan hem als tussenpersoon inschakelen bij een brand, een ramp of een crisis en vragen om militaire hulp. Ook de politie of de Koninklijke Marechaussee kan hem hierom vragen. Bij een ramp, crisis of calamiteit die meer dan een eiland raakt, kan de Rijksvertegenwoordiger aan de gezaghebbers aanwijzingen geven. Hij kan ook ingrijpen bij een noodtoestand. Verder let de Rijksvertegenwoordiger er op dat de rampen – en crisisplannen van de openbare lichamen op orde zijn.

In de Veiligheidswet BES is vastgelegd dat de Rijksvertegenwoordiger de wettelijke verplichting heeft om een coördinatieplan voor boveneilandelijke rampen en crisis in Caribisch Nederland op te stellen dat minimaal elke vier jaar opnieuw vastgesteld wordt. Download hier het meest recente coördinatieplan rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Kantoor Rijksvertegenwoordiger

De Rijksvertegenwoordiger werkt zowel op Bonaire als op Sint Eustatius en Saba. Dit doet hij voor een deel vanuit zijn kantoor op Bonaire, maar hij is ook regelmatig op Saba en Statia. Tijdens zijn werkbezoeken spreekt hij met bestuurders, ambtenaren, ondernemers en politici en met mensen die maatschappelijk actief zijn. Tijdens zijn bezoeken probeert hij zoveel mogelijk op locatie te zijn en zo min mogelijk op kantoor. Als de Rijksvertegenwoordiger niet op Statia of Saba is, heeft hij regelmatig contact via de telefoon, per mail en via videoconference.

Bonaire

Bezoekadres Blvd. Gob. N. Debrot 46 | Bonaire, Caribisch Nederland
Postadres Blvd. Gob. N. Debrot 46 | Postbus 357 | Bonaire, Caribisch Nederland
Tel +599 715 8304
Mail rijksvertegenwoordiger@rijksdienstcn.com
Sint Eustatius 
Bezoekadres Fort Oranjestraat z/n Mazinga Complex, Oranjestad, Sint Eustatius
Postadres P.O. Box 26, Oranjestad, Sint Eustatius, Caribbean Netherlands
Tel +599 318 3370 
Mail rijksvertegenwoordiger@rijksdienstcn.com
Saba
Bezoekadres Captain Mathew Levenstone Street Old Antique Inn, The Bottom, Saba, Caribbean Netherlands
Postadres Captain Mathew Levenstone Street Old Antique Inn, The Bottom, Saba, Caribbean Netherlands
Tel +599 416 3934 
Mail rijksvertegenwoordiger@rijksdienstcn.com