Bezoekregels

Iedere gedetineerde heeft volgens de BES-wetgeving recht op 45 minuten bezoek per twee weken. Jeugdige gedetineerden van 18 jaar of jonger, hebben recht op dagelijks bezoek van ouders, voogd of verzorgers gedurende 45 minuten per dag. De bezoektijdstippen zijn per afdeling verschillend. Er worden per gedetineerde niet meer dan drie personen gelijktijdig toegelaten in de bezoekzaal.

Identificatieplicht

Om de inrichting binnen te kunnen komen, ook voor het afgeven van goederen, geldt voor bezoekers vanaf 12 jaar een identificatieplicht. Bezoekers kunnen zich alleen identificeren met een geldig paspoort, sedula, Nederlands rijbewijs óf vreemdelingendocument (verblijfsdocument). Als uw bezoeker niet beschikt over één van bovengenoemde documenten wordt hij/zij niet toegelaten tot de inrichting.

  • Kinderen die jonger zijn dan 14 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in de inrichting op bezoek komen. Zij hoeven geen eigen identiteitsbewijs te hebben.
  • Kinderen van 14 jaar en ouder mogen zelfstandig op bezoek  komen maar moeten altijd een eigen identiteitsbewijs hebben, ook als zij onder begeleiding van een volwassene zijn.

Toelating en controle

  • Bezoekers worden geacht 20 minuten vóór aanvang van de bezoektijd aanwezig te zijn. Bezoekers mogen niets meenemen in de inrichting. Eventuele goederen moeten in de kluisjes bij de ingang bewaard worden.
  • Voor uw en onze veiligheid wordt het bezoek gecontroleerd. Deze controle houdt in dat u 'pieploos' door de detectiepoort moet lopen en dat alle spullen die u bij u heeft (en die mee naar binnen mogen) door de X-ray machine gaan. Kunt u niet 'pieploos' door de detectiepoort dan wordt u niet toegelaten. 
  • Bezoek kan worden gefouilleerd of met een speurhond op bezit van drugs worden gecontroleerd. Werkt u hier niet aan mee dan wordt u niet toegelaten.
  • Bij constatering of een ernstig vermoeden van bezit van smokkelwaar worden bezoekers niet tot de inrichting toegelaten. De toegang tot de inrichting kan dan voor langere tijd worden ontzegd.

Kleding en gedrag

  • Bezoekers moeten zich fatsoenlijk gedragen en mogen zich niet aanstootgevend, luidruchtig of verstorend gedragen. U moet altijd netjes gekleed de inrichting bezoeken. Dit betekent dat mini-rokken, korte broeken, decolletés, mouwloze shirtjes, hotpants, zogenaamde ‘tanktops’ en hoofdbedekkingen verboden zijn. De portier laat u niet binnen als uw kleding niet correct is.
  • Afgezien van een korte begroeting en kort afscheid is verder lichamelijk contact niet toegestaan. U moet zich houden aan alle aanwijzingen van het personeel. Bij overtreding kan het bezoek worden geweigerd of voortijdig worden afgebroken. Ook kan u de toegang tot de inrichting worden geweigerd.

In- en uitvoer van goederen

Als u goederen wilt meenemen voor de gedetineerde, dan moet u dat van te voren aan hem/haar melden. De gedetineerde moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem wordt meegebracht. Niet-aangemelde goederen mogen niet naar binnen. In- en uitvoer van goederen vindt plaats op de vaste bezoekdag met uitzondering van het weekend. Het in- en uitchecken van meegebrachte goederen kost tijd. Kom daarom ruim op tijd of reserveer voldoende tijd na afloop.