Contrabande (verboden spullen)

In de Justitiële Inrichting Caribisch Nederland mogen justitiabelen bepaalde voorwerpen niet in hun bezit hebben. Daarom doen we er alles aan om de invoer van verboden spullen in onze inrichtingen te voorkomen.

Denk aan spullen die in de openbare samenleving ook niet zijn toegestaan: drugs en wapens. Daarnaast zijn er voorwerpen die buiten de inrichting legaal zijn, maar die verboden kunnen zijn als je bent ingesloten, zoals mobiele telefoons en andere gegevensdragers, alcohol en geld. Al deze verboden spullen noemt Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) ‘contrabande’.
Hier vindt u een lijst met alle goederen die verboden zijn in de JICN

Contrabande binnen de inrichting kunnen leiden tot afpersing, intimidatie en onderlinge agressie. Zowel tussen justitiabelen onderling als tussen justitiabelen en personeel. Het bezit van deze verboden spullen vergroot bovendien het risico dat justitiabelen tijdens hun straf of maatregel doorgaan met crimineel handelen. En het staat een goede re-integratie in de weg.

Het is strafbaar om contrabande binnen te brengen in een justitiële inrichting. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen op grond van deze bepaling strafbaar zijn en de JICN zal aangifte tegen deze personen doen bij de politie.