Ban pa Kambio (We gaan voor verandering)

Tijdens de detentie biedt de JICN gedetineerden de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Dit kan door middel van opleidingen, leer- werktrajecten en arbeid. Ook biedt de JICN structuur. Beide elementen bieden gedetineerden een grotere kans tot het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan in de maatschappij.

Arbeid binnen de JICN draagt bij aan de orde en rust binnen de inrichting en aan een zinvolle dagbesteding voor gedetineerden. Dat draagt weer bij aan het vergroten van de kans op een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na detentie. Arbeid wordt ingezet als leermiddel, activiteit, als bijdrage aan de orde en veiligheid en als middel om geld te verdienen. De invulling en de omstandigheden van de arbeid is afhankelijk van de Ban pa kambio – lijn.

Fase 1: Leren

De nadruk ligt op het behalen van de absolute basiskwalificaties zoals in het huis van bewaring op het gebied van lezen (alfabetisering) en schrijven. Ook zal in deze fase extra aandacht zijn voor de gedetineerde als het gaat om sociale vaardigheden en gedrag. De gedetineerde richt zich volledig op het behalen van het juiste niveau. 

Fase 2: leer-werk

Als een gedetineerde aan de selectie criteria voldoet, kan hij doorstromen naar een MBO1 entree opleiding. Tijdens deze opleiding leert de gedetineerde een vak in een van de drie beschikbare profielen: groen, bouw, horeca. De JICN koos voor deze profielen omdat er veel werk in deze sectoren is te vinden op Bonaire. Hierdoor zal het rendement voor de Bonairiaanse maatschappij het hoogst zijn. 

Fase 3: volledig werken

Dit is de fase waarin gedetineerden volledig werken. In deze fase voldoen gedetineerden aan alle gestelde criteria. Welk werk de gedetineerde in deze fase uitvoeren, hangt van verschillende zaken af. Denk hierbij aan de titel, strafrestant e.d.

Binnen de JICN zijn er in fase 3 de volgende banen: 

  • Externe werkplekken (Krusada reactiveringscentrum, externe projecten); is het hoogst haalbare. 
  • Interne werkplekken (reinigers, sport en bibliotheekhulpen, kostenbesparende arbeid, hout & groenvoorziening).