Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Immigratie- & naturalisatiedienst op het betreffende eiland.

Algemeen

Algemeen
Tel +599 715 8330
Fax +599 717 2772 t.a.v. de IND Caribisch Nederland
E-mail IND@rijksdienstCN.com
Bonaire
Adres Kaya Almirante Pedro Luis Brion 12, Kralendijk
Openingstijden Alleen op afspraak: ma t/m do van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 08.00 uur tot 15.00 uur
Sint Eustatius
Adres Cottageroad z/n, Oranjestad
Openingstijden ma t/m do van 08:00 uur – 12:00 uur
Tel +599 318 3377
Telefonisch bereikbaar ma t/m vrij van 08:00 uur – 12:00 uur & 13:00- 15:00 uur 
Saba
Adres Cap. Matthew Levenstone Street z/n, The Bottom
Openingstijden ma t/m do van 08:00 uur tot 12:00 uur
Tel +599 416 3805
Telefonisch bereikbaar ma t/m vr van 08:00-12:00 uur & 13:00 tot 15:00 uur

Heeft u een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst?

U kunt uw klacht op de volgende manieren kenbaar maken:

  • Telefonisch via +599715-8330
  •  Mondeling via één van onze loketten 
  • Schriftelijk: per e-mail, per post of door uw klacht in te leveren via één van onze loketten

Het indienen van een klacht heeft geen invloed op eventuele aanvragen die u in behandeling heeft bij de IND.  Telefonisch- en mondelinge klachten worden indien mogelijk meteen informeel afgehandeld door met u in gesprek te gaan over uw klacht. 

Schriftelijke klacht

Als u schriftelijk een klacht indient, dan moet de klacht voldoen aan de volgende vereisten: 

  1. De naam en het adres van de indiener moeten vermeld zijn
  2. Er moet een omschrijving zijn van de gedraging waartegen de klacht is gericht
  3. Het klaagschrift bevat een datum dagtekening en ondertekening door indiener

Bij een schriftelijke klacht wordt u in de meeste gevallen in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. 

De IND streeft ernaar om uw klacht binnen zes weken af te ronden. Als dit niet haalbaar is en u hiermee instemt, wordt deze termijn met vier weken verlengd. U ontvangt een schriftelijke reactie op uw klacht. 

Nationale Ombudsman 

Als u over de (wijze van) afhandeling van uw klacht niet tevreden bent, kunt u binnen een jaar na bekendmaking van deze brief de Nationale Ombudsman als extern klachtbehandelaar vragen een onderzoek in te stellen. 

Het verzoekschrift bevat:

  • uw naam en adres 
  • een omschrijving van de gedraging en mededeling wie zich aldus heeft gedragen en jegens wie de gedraging heeft plaatsgevonden
  • de grieven met betrekking tot de gedraging en
  • de manier waarop de klacht is ingediend en de bevindingen van het onderzoek naar uw klacht

Het postadres van de Nationale Ombudsman is:
Nationale Ombudsman,
Postbus 93122,
2509 AC DEN HAAG.