Halt

Jongeren zoeken weleens de grens op. Dat hoort een beetje bij de leeftijd. Maar soms gaan ze te ver en plegen ze een misdrijf of overtreding. Denk bijvoorbeeld aan vernieling, schoolverzuim of rijden zonder rijbewijs.

Sinds  augustus 2020 kent Caribisch Nederland het jeugdstrafrecht. Jongeren onder de 18 jaar kunnen worden veroordeeld voor delicten. Bij kleine vergrijpen kan de politie echter besluiten jongeren door te sturen naar Halt. Daar krijgen ze de kans hun strafbare gedrag recht te zetten. Door het voeren van gesprekken, het maken van werk- en leeropdrachten en het bieden van excuses, beoogt Halt grensoverschrijdend gedrag bij jongeren zo vroeg mogelijk te stoppen. Met als doel herhaling én een strafblad te voorkomen. Dat is beter voor de jongere en de maatschappij!

Halt is een onderdeel van de Voogdijraad Caribisch Nederland. Zij werken hierbij nauw samen met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en het Openbaar Ministerie (OM).

Logo halt