Wat is een Halt-straf?

Het Halt-traject is een interventie op maat die past bij het delict en bij de jongere. Om een strafblad te voorkomen moet het hele traject succesvol worden doorlopen. Hoe ziet dat eruit?

Het gesprek

Halt belt jouw ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) en nodigt jullie uit op gesprek. Samen spreken jullie met een Halt-medewerker over wat er is gebeurd. Ook wordt een strafvoorstel gedaan.

Halt-opdrachten

Het doel van de halt-opdracht is dat je leert van jouw fouten. De opdrachten passen bij jou en jouw delict en kunnen bestaan uit verschillende onderdelen:

  • Leeropdracht: je maakt opdrachten en verslagen over jouw delict of gedrag. Je leert bijvoorbeeld grenzen aangeven, omgaan met boosheid of groepsdruk.
  • Excuusopdracht: het is belangrijk dat je inziet wat de gevolgen zijn van jouw gedrag en dat het slachtoffer genoegdoening ervaart. Daarom ga je langs bij het slachtoffer en bied je hem of haar jouw excuses aan.
  • Werkopdracht: door een periode onbetaald te werken doe je iets terug voor de maatschappij. Je helpt bijvoorbeeld met schoonmaken of groente plukken. Het aantal uren dat je dit doet is wettelijk vastgelegd.
Vervolggesprekken Misschien heb je de fout gemaakt omdat je problemen hebt. Daarom praat je met de Halt-begeleider ook over jouw thuissituatie, hoe het op school gaat en welke vrienden je hebt. Als het nodig is, brengt Halt jou en je ouders in contact met iemand die je kan helpen met deze problemen.

Einde traject

Als je alles goed hebt doorlopen, krijg je geen justitiële aantekening en dus geen strafblad.