Wanneer naar Halt?

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een licht vergrijp plegen, kunnen door de politie worden doorverwezen naar Halt. Of dit wordt gedaan is afhankelijk van een aantal criteria, zoals het soort delict en de historie van de jongere. Is hij/zij bijvoorbeeld eerder in contact gekomen met justitie of Halt? De leerplichtambtenaar is bij schoolverzuim eveneens bevoegd om jongeren door te sturen naar Halt.

Indien de jongere 16 jaar of ouder is, wordt hij/zij gevraagd in te stemmen met de doorverwijzing naar Halt. Als de jongere nog geen 16 jaar is, wordt deze toestemming gevraagd aan zijn of haar ouders/wettelijk vertegenwoordigers.