Waarom naar Halt?

De vergrijpen waarvoor jongeren naar Halt worden gestuurd zijn misschien klein, maar al deze delicten bij elkaar zorgen voor schade en onrust in de maatschappij. Zo hebben buurtbewoners overlast van vernielde prullenbakken, is rijden zonder rijbewijs gevaarlijk voor andere weggebruikers en loopt een winkeleigenaar verlies bij diefstal.

Als deze lichte overtredingen niet worden aangepakt, kunnen jongeren de indruk krijgen dat hun gedrag niet zo erg is. Dan kan het zomaar van kwaad tot erger gaan: een klein eenmalig delict wordt een vast patroon van grensoverschrijdend gedrag. Het is dus belangrijk jeugdcriminaliteit in een vroeg stadium te stoppen!

Halt is ookĀ belangrijk voor de jongere zelf. Bij het goed afronden van de Halt-straf wordt een justitiĆ«le aantekening voorkomen. Dat betekent dat de jongere geen strafblad krijgt. Ook krijgen ze tijdens het traject hulp bij eventuele problemen die hun grensoverschrijdende gedrag veroorzaken.