Bijzondere regels

Het aanbod en de kwaliteit van de zorg in BES zijn nog in ontwikkeling. Het is nog niet altijd mogelijk om direct de wenselijke zorg te bieden. Daarom is in de Regeling aanspraken zorgverzekering BES een aantal bijzondere regels vastgelegd, zoals:

Recht op zorg of vervoer

Uw recht op zorg of vervoer naar medische afspraken is alleen geldig als u daarop bent aangewezen, gelet op uw behoefte en doelmatige zorgverlening. U kunt alleen aanspraak maken op zorg of vervoer die redelijkerwijs kan worden verleend.

Artikel 10 lid 4 – eigen keuze zorgaanbieder

U kunt toestemming vragen voor het raadplegen van een zorgaanbieder die geen contract heeft met het ZJCN. In dat geval maakt u aanspraak op artikel 10 lid 4 van het Besluit Zorgverzekering BES.

Indien de benodigde zorg bij een gecontracteerde zorgaanbieder beschikbaar is, wordt u standaard doorverwezen naar deze zorgaanbieder. Echter, indien het uw uitdrukkelijke wens is om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan, kunt u zich wenden tot artikel 10 lid 4 van het Besluit. Om gebruik te maken van deze regeling heeft u vooraf toestemming nodig van ZJCN. De datum van toestemming moet vóór de datum van de behandeling zijn.

Uw behandeling betreft dan geen medische uitzending. De medische kosten dient u zelf voor te schieten en na afloop terug te vragen via het declaratieformulier. De vergoeding van uw behandeling wordt gemaximeerd op het prijsniveau van de behandeling in de regio danwel Nederland. Alle kosten voor reis en verblijf zijn ook voor uw eigen rekening. Download hier de voorwaarden en akkoordverklaring artikel 10 lid 4.