Wat moet ik doen als ik me zorgen maak over minderjarige kinderen?

Als u zich zorgen maakt over een minderjarige op Bonaire, kunt u met uw zorgen bij Guiami terecht. De medewerkers van Guiami geven advies en bieden ondersteuning bij vragen over of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zowel aan slachtoffers, plegers, familieleden en omstanders als aan professionals.  Afhankelijk van de melding volgt er advies, hulp of ondersteuning door een hulpverleningsorganisatie zoals Jeugdzorg CN. Op Sint Eustatius en Saba kunt u met uw zorgen over een minderjarige terecht bij Jeugdzorg CN.

Indien er sprake is van ernstige zorgen over de veiligheid en/of de ontwikkeling van een minderjarige ernstig bedreigd wordt, zal Jeugdzorg een verzoek tot onderzoek indienen bij de Voogdijraad. De Voogdijraad CN begint daarna een beschermingsonderzoek om de kinderrechter te adviseren over wat het beste is in het belang van de minderjarige. Als uit het onderzoek blijkt dat er gedwongen hulp moet komen, verzoekt de Voogdijraad de kinderrechter een zogenoemde maatregel van kinderbescherming op te leggen. De meest voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling. Het gezin is verplicht om deze hulp te accepteren.