Wat is de rol van de Voogdijraad bij OTS zaken?

De taak van de Voogdijraad CN is onderzoek doen en advies uitbrengen aan de kinderrechter. Hierna heeft de Voogdijraad CN geen rol meer in de zaak. Als de kinderrechter een ondertoezichtstelling uitspreekt, dan wordt de zaak overgedragen aan Jeugzorg CN  en krijgt het gezin een gezinsvoogd toegewezen. De gezinsvoogd begeleidt het kind en helpt de ouder(s) bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De gezinsvoogd is belast met de uitvoering van de ondertoezichtstelling. De gezinsvoogd moet erop toezien dat de opvoedingsproblemen die de ontwikkeling van het kind bedreigen, worden opgelost. De gezinsvoogd begeleidt en ondersteunt de ouder(s) en het kind. Ook brengt de gezinsvoogd de hulpverlening aan het gezin op gang. Zo nodig heeft de gezinsvoogd aanwijzingen die de ouder(s) en het kind moeten volgen.