Voogdij als ouders overlijden

Als een ouder(s) de wensen voor voogdij niet heeft vastgelegd, wijst de rechter na het overlijden van de ouder(s) een voogd voor het kind aan. Soms zijn er geen of juist meerdere geschikte voogden, of er is onenigheid over de voogdij. De rechter kan dan advies vragen aan de Voogdijraad CN.

Hieronder leest u meer over de stappen die gevolgd worden om te komen tot een goede voogdij-oplossing voor het kind.