Tijdelijke voogdij in Caribisch Nederland

Verlaat de ouder(s) van een minderjarig kind het eiland langer dan 3 maanden en blijft een kind  achter in de zorg van een ander? Of komt een kind uit het buitenland op Bonaire, Saba of Sint Eustatius wonen? Het regelen van (tijdelijke) voogdij is dan noodzakelijk.

De gezagdragende ouder(s) moet dan een verzoek voor tijdelijke voogdij minimaal vier maanden voor de vertrekdatum indienen bij de Voogdijraad CN op het eiland waar het kind gaat of blijft wonen. Hieronder leest u precies wat er gebeurt bij een aanvraag voor tijdelijke voogdij.

Indien de aanvrager iemand anders is dan de gezagdragende ouder(s), dan kan de aanvraag gedaan worden met een machtiging. Een machtigingsformulier vindt u onderaan deze pagina.

Als een kind 17.6 maanden oud is bij vertrek, dan hoeft u geen tijdelijke voogdij aan te vragen. Een machtiging waarmee een volwassene in Caribisch Nederland zaken voor de minderjarige kan regelen, is dan voldoende.

Hoe verloopt een aanvraag tijdelijke voogdij?