Met wie krijgen jongeren en ouderen te maken bij een strafbaar feit?

Politie

De politie houdt de jongere aan en neemt hem mee voor verhoor naar het politiebureau.

Advocaat

Een advocaat komt op voor een verdachte persoon, tijdens een verhoor en bij de rechtbank. Bij een verhoor door de politie heeft iedere jongere recht opĀ een advocaat. De politie moet een advocaat voor de jongere regelen.

Proces-verbaal

Het proces-verbaal is een officieel papier van de politie. Hierin staat wat de jongere aan de politie heeft verteld over wat hij heeft gedaan. Ook staat erin wat getuigen en slachtoffers hebben gezegd.

Raadsonderzoeker

Dit is een medewerker van de Voogdijraad die het proces-verbaal ontvangt. De raadsonderzoeker doet dan onderzoek naar de jongere en de situatie in het gezin. De raadsonderzoeker kan deĀ jongere op het politiebureau bezoeken als de jongere langer vastgehouden moet worden.

Officier van justitie

De officier van justitie werkt voor het Openbaar Ministerie en kan een jongere voor de rechter brengen wanneer hij of zij iets heeft gedaan dat niet mag. De officier vertelt de rechter welke straf de jongere moet krijgen.

Rechter

De rechter onderzoekt tijdens een zitting de zaak en beslist wat er met de jongere moet gebeuren. Hij is onpartijdig.