Wie werken aan een raadsonderzoek?

De raadsonderzoeker

Dit is een medewerker van de Voogdijraad CN die gesprekken voert met kind, ouders en andere personen die het kind goed kennen. Hij wil te weten komen hoe het met het kind in zijn omgeving gaat. Is het kind veilig? Ontwikkelt het kind zich goed? Als dat niet zo is, bedenkt de raadsonderzoeker wat eraan gedaan kan worden. De raadsonderzoeker schrijft hierover een rapport met een advies. Als het gaat om problemen thuis, dan kan de raadsonderzoeker een verzoek bij de rechter indienen voor een maatregel van kinderbescherming. Het is zijn taak om op te komen voor het belang van het kind.

De gedragsdeskundige

Dit een medewerker van de Voogdijraad die de raadsonderzoeker helpt. Deze medewerker kijkt naar het gedrag van kind en ouders en hoe ze met elkaar omgaan. Ook helpt de gedragsdeskundige de raadsonderzoeker met de interpretatie van antwoorden op onderzoeksvragen. Soms vraagt de gedragsdeskundige aan kind of ouders om testen te doen of opdrachten te maken.

De juridisch deskundige

Bij gevoelige zaken waar de te volgen juridische procedure goed en professioneel onderbouwd moet zijn, zal de raadsonderzoeker de hulp van een juridische deskundige inschakelen. Deze persoon kijkt vooral naar de wet.