Steun van een vertrouwenspersoon

Jongere en ouders kunnen zich bij een raadsonderzoek laten bijstaan door iemand in wie zij vertrouwen hebben. Een vertrouwenspersoon is bijvoorbeeld een familielid, vriend, advocaat of hulpverlener. Een vertrouwenspersoon mag niet uit naam van de jongere of ouders optreden. En hij mag niets doen zonder hun toestemming. De medewerker van de Voogdijraad CN mag een vertrouwenspersoon weigeren als deze het onderzoek verstoort.