Welke informatie is nodig bij een aanvraag?

Om een berekening te kunnen maken, zijn financiële gegevens nodig van beide ouders. U kunt aan uw (ex-)partner vragen hieraan mee te werken. 

Er zijn dan twee mogelijkheden:

  • Eén van de ouders stuurt alle gegevens en stukken op namens beide ouders;
  • Het verzoek wordt ingediend door één ouder en beide ouders sturen de gegevens en stukken afzonderlijk van elkaar op.

Als één van beide ouders de aanvraag wil indienen zonder medewerking van de andere ouder, dan zijn in ieder geval de juiste contactgegevens van de andere ouder noodzakelijk: volledige naam, geboortedatum, telefoonnummer en eventueel e-mail- en woonadres. Indien u deze gegevens niet heeft, kan de Voogdijraad u niet verder helpen.

Indien de gegevens van beide ouders afzonderlijk worden opgestuurd, krijgen beide ouders de volledige berekening van de Voogdijraad. Hierin wordt een overzicht van de financiële gegevens en lasten van beide ouders vermeld.

Documenten