Tanden en kiezen trekken

Woont u op Bonaire, bent u 18 jaar of ouder en moet u tanden of kiezen laten trekken? De unit SZW vergoedt deze behandeling voor inwoners van Bonaire met een laag inkomen. Het gaat hier om mensen die niet meer verdienen dan 120% van het minimumloon, die onderstand ontvangen of die een AOV-pensioen hebben zonder andere inkomsten.

Om aanspraak te maken op deze vergoeding, kunt u langskomen bij het SZW-kantoor tijdens het spreekuur van de onderstand. Aan de hand van uw bankafschrift en inkomensbewijs wordt bepaald of u in aanmerking komt voor deze regeling. Indien u in aanmerking komt, krijgt u een verklaring mee. De tandartsen zullen door het tonen van deze verklaring de kosten van de behandeling in rekening brengen bij  de unit SZW.

De vergoedingen van tandheelkundige zorg vanuit het Zorgverzekeringskantoor ( ZVK) blijven onveranderd.