Tegemoetkoming voor kinderen met intensieve zorg

Ouders en verzorgers van kinderen van 3 tot en met 17 jaar met een intensieve zorgbehoefte in Caribisch Nederland komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van 1437 dollar bruto. Deze tegemoetkoming is toegezegd door minister Schouten (armoedebeleid, participatie en pensioenen) ter compensatie van de structurele dubbele kinderbijslag die wordt ingevoerd zodra het wetstraject is afgerond. De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming loopt van 1 november tot en met 30 december 2022.   

Kinderen met intensieve zorg

De tijdelijke regeling geldt voor kinderen die als gevolg van een ziekte of aandoening intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van lichaamshygiëne, zindelijkheid, eten en drinken, mobiliteit, gedrag en medische verzorging. Ouders en verzorgers van kinderen die van 1 november tot en met 30 december 2022 3 jaar of ouder zijn of worden (t/m 17 jaar) en recht hebben op kinderbijslag in Caribisch Nederland, kunnen een aanvraag indienen.

De medische beoordeling of een kind intensieve zorg nodig heeft en of ouders/verzorgers van een kind dus in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, wordt op Bonaire uitgevoerd via Sentro Akseso, op Sint Eustatius via de Preventiekliniek van de GGD en op Saba via Public Health. De zorgbehoefte wordt als intensief beoordeeld als kinderen op meerdere terreinen intensieve dagelijkse begeleiding nodig hebben. De verwachting is dat dit geldt voor maximaal 5 procent van de kinderen in Caribisch Nederland. Enkel bij een positieve medische beoordeling kan de tegemoetkoming van 1437 dollar worden uitbetaald door de RCN-unit SZW. Dit is een bruto bedrag.

Hoe aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 november tot en met 30 december 2022. Op Bonaire kan dit op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur bij Sentro Akseso of per mail aanvraagkindzorg@aksesobon.com. Voorlichtingsavonden voor ouders/verzorgers vinden plaats op 1 november van 18:00 tot 20.00 uur bij de huisartsenpraktijk in Rincon en op 2 november van 18.00 tot 20.00 uur bij Sentro Akseso in Kralendijk. Na een toelichting door de jeugdarts kunnen ouders vragen stellen en hulp krijgen bij het invullen van de formulieren.

Op Sint Eustatius kunnen aanvragen worden ingediend door een afspraak te maken bij de Preventiekliniek via telefoonnummer (+599) 318 2891.

Op Saba kunnen aanvragen op donderdagmiddag tussen 14:00 uur en 16:00 uur worden ingediend bij de afdeling Community Development.

Ouders/verzorgers kunnen bij genoemde organisaties terecht voor de formulieren en hulp bij het invullen ervan, voor vragen over de medische beoordeling en eventuele begeleiding bij de zorg voor het kind. Alle informatie, het aanvraagformulier en de medische vragenlijst zijn ook online te vinden via www.rijksdienstcn.com.