Start aanvraag tegemoetkoming schoolbenodigdheden SZW

Ook dit jaar kunnen ouders van schoolgaande kinderen in Caribisch Nederland in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor schoolbenodigdheden zoals uniformen, schoenen en schrijfwaar. Voor kinderen die (na de komende zomervakantie) naar de middelbare school gaan, kunnen de ouders hiervoor terecht bij de SZW-unit van RCN.

Schoolbenodigdheden

Bonaire

Gezinnen op Bonaire met één kind op de middelbare school en met een inkomen tot $1.254 netto per maand kunnen in aanmerking komen voor deze steun. Bij twee kinderen mag het gezamenlijk inkomen niet meer zijn dan $1.380 netto per maand. Bij 3 of meer kinderen is de inkomensgrens $1.505. Het is mogelijk om per e-mail een aanvraag in te dienen of persoonlijk tijdens de speciale spreekuren: op 7, 8 en 9 juni tussen 15.00 en 20.00 uur in oude bestuurskantoor van Rincon, op 14,16 en 17 juni tussen 15.00 en 20.00 uur in Avanti Antriol en vanaf 20 juni en de hele maand juli van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.00 bij het SZW-kantoor in Playa. Indien een ouder of verzorger niet op bovengenoemde speekuren langs kan komen en ook niet digitaal een aanvraag kan indienen, kan er een afspraak worden gemaakt via het e-mail adres onderstand@rijksdienstcn.com of via WhatsApp +599 781 0343.

Saba en Sint Eustatius

Op Saba is de inkomensgrens $1.495 netto per maand per huishouden met één kind in het middelbaar onderwijs en op Sint Eustatius is dit $1.518 netto per maand. Ook hier kan er bij meer kinderen een aanvraag worden ingediend met een hoger inkomen. Op beide eilanden kunnen ouders en verzorgers van maandag tot en met donderdag in de ochtenduren bij het SZW kantoor terecht om een aanvraag in te dienen.

Benodigde documenten

Het aanvraagformulier is te vinden op www.rijksdienstcn.com onder ‘Sociale Zaken’. Daarnaast moeten de aanvragers een (kopie van een) geldige sédula, loonstroken en bankafschriften van de afgelopen twee maanden aanleveren. Indien de aanvrager een partner heeft die deel uitmaakt van hetzelfde huishouden, moeten deze documenten ook van hem of haar worden aangeleverd. Verder moet aangetoond worden dat het kind naar de middelbare school gaat door middel van een bewijs van inschrijving, of het laatste rapport van de basisschool. Een voogd of verzorger moet ook een beschikking laten zien waaruit blijkt dat hij of zij de wettelijke verzorger is.

Kinderen in het basisonderwijs

Ouders van kinderen die naar het basisonderwijs gaan, kunnen voor de voorwaarden en benodigde documenten contact opnemen met het Openbaar Lichaam van hun eiland. Op Bonaire zal het OLB in Rincon en Antriol ook aanwezig tijdens de speciale spreekuren. Het is dan dus mogelijk om tijdens één contactmoment een aanvraag in te dienen voor kinderen in het middelbaar onderwijs en voor kinderen in het basisonderwijs.

Meer informatie over de Schoolbenodigdheden campagne van 2022 is te lezen op www.rijksdienstcn.com.