Aanvragen tegemoetkoming voor kinderen met intensieve zorg kan nog tot en met 30 december 2022

Tot en met 5 december hebben 43 ouders en verzorgers van kinderen met een intensieve zorgbehoefte op Bonaire een tegemoetkoming van 1437 dollar aangevraagd. Daarvan zijn 31 aanvragen reeds uitbetaald. De aanvraagperiode voor de tegemoetkoming loopt nog tot en met 30 december 2022. De RCN-unit SZW en Sentro Akseso moedigen ouders en verzorgers van kinderen met een intensieve zorgbehoefte aan om gebruik te maken van deze tijdelijke regeling.    

Kinderen met intensieve zorg

De tegemoetkoming is ter compensatie van de structurele dubbele kinderbijslag die wordt ingevoerd zodra het wetstraject is afgerond. De tijdelijke regeling geldt voor kinderen die als gevolg van een ziekte of aandoening intensieve begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van lichaamshygiëne, zindelijkheid, eten en drinken, mobiliteit, gedrag en medische verzorging. Ouders en verzorgers van kinderen die van 1 november tot en met 30 december 2022 3 jaar of ouder zijn of worden (t/m 17 jaar) en recht hebben op kinderbijslag in Caribisch Nederland, kunnen tot en met 30 december een aanvraag indienen.

De medische beoordeling of een kind intensieve zorg nodig heeft en of ouders/verzorgers van een kind dus in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, wordt op Bonaire uitgevoerd via Sentro Akseso. De zorgbehoefte wordt als intensief beoordeeld als kinderen op meerdere terreinen intensieve dagelijkse begeleiding nodig hebben. Bij een positieve medische beoordeling wordt de tegemoetkoming van 1437 dollar uitbetaald door de RCN-unit SZW. Dit is een bruto bedrag.

Op Bonaire kunnen ouders/verzorgers het aanvraagformulier en de medische vragenlijst indienen bij Sentro Akseso op de Kaya Prinses Marie 7, op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur of per mail aanvraagkindzorg@aksesobon.com. Ouders/verzorgers kunnen ook bij Sentro Akseso terecht voor de formulieren en hulp bij het invullen ervan, voor vragen over de medische beoordeling en eventuele begeleiding bij de zorg voor het kind.

Alle informatie, het aanvraagformulier en de medische vragenlijst zijn ook online te vinden via www.rijksdienstcn.com.