Wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Om u goed te kunnen bereiken en tijdig uw uitkering te verstrekken is het belangrijk dat uw wijzigingen in uw situatie aan ons doorgeeft. In de volgende situaties moet u melding maken van de wijziging.

Verhuizing

U geeft binnen 14 dagen uw nieuwe adres door aan de unit SZW. U kunt hiervoor langskomen bij de unit SZW, of het wijzigingsformulier downloaden. Stuur het ingevulde formulieren samen met een scan van de gevraagde bewijsstukken naar kinderbijslag@rijksdienstcn.com. Alleen de persoon die de kinderbijslag heeft aangevraagd kan een wijziging doorgeven.

Let op! Wanneer u verhuist naar Europees Nederland, heeft u een bewijs van stopzetten van kinderbijslag nodig om opnieuw kinderbijslag aan te kunnen vragen. Neem hiervoor voor uw vertrek contact op met de afdeling kinderbijslag.

Nieuw  bankrekeningnummer

U geeft zo snel mogelijk uw nieuwe bankgegevens door aan de unit SZW. U kunt hiervoor langskomen bij de unit SZW, of het wijzigingsformulier downloaden. Stuur het ingevulde formulieren samen met een scan van de gevraagde bewijsstukken naar kinderbijslag@rijksdienstcn.com. Alleen de persoon die de kinderbijslag heeft aangevraagd kan een wijziging doorgeven.

Overige wijzigingen

We stellen het op prijs als u wijzigingen in uw telefoonnummer of e-mailadres aan ons doorgeeft zodat we u gemakkelijk en direct kunnen bereiken.