Koninklijke onderscheidingen in Caribisch Nederland

Koninklijke onderscheidingen (lintjes) zijn er ook voor inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius! Ze zijn er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Voordragen

Een decoratievoorstel voor een inwoner van Bonaire of Saba wordt gericht aan de gezaghebber van het eiland. In Sint Eustatius loopt dat via de Royal Decoration Committee. 

De gezaghebber zendt het voorstel met zijn advies aan de rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, gevestigd op het eiland Bonaire. De rijksvertegenwoordiger zendt het decoratievoorstel met zijn advies en het advies van de gezaghebber aan het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Op basis van alle adviezen besluit de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of een onderscheiding wordt toegekend. Als dat het geval is, zal de minister een voordracht doen bij Zijne Majesteit de Koning.

U kunt daarbij denken aan:

 • vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid;
 • mensen die hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd in hun betaalde baan of een nevenfunctie. Deze prestaties gaan veel verder dan wat van iemand kan worden verwacht.

Lees ook het verhaal van Henna Ignacia Winklaar uit Bonaire. Op 17 juni 2021 werd zij geridderd in de Orde van Oranje Nassau voor haar nimmer aflatende zorg voor mensen met dementie.

Koninklijke onderscheiding 2022
Beeld: Openbaar Lichaam Bonaire
In april 2022 ontvingen Lucresia Martis Dortalina, Marian Luinstra Passchier en Caryl Els een koninklijke onderscheiding uit handen van gezaghebber Edison Rijna.
Royal honour Statia
Beeld: Statia Government
In april 2022 ontvingen zeven inwoners van Sint Eustatius een koninklijke onderscheiding uit handen van regeringscommissaris van Sint Eustatius Alida Francis. Op de foto van links naar rechts: Irving Brown, Ethelda Woodley- Warner, Rita Hassell Bass, Goverment Commissioner Alida Francis, George Odongo Wodbura, Arlene Cuvalay-Halbert, Pamela Berkel & Althea Merkman.

Contactgegevens decoratievoorstel

 • Openbaar Lichaam Saba
  Bestuurskantoor
  T.a.v. de gezaghebber de heer J.G.A. Johnson
  Powerstreet 1
  The Bottom
  Saba, Caribisch Nederland
  E-mail: jonathan.johnson@sabagov.nl

   
 • Rijksvertegenwoordiger
  Waarnemend Rijksvertegenwoordiger de heer J.N. (Jan) Helmond MPM
  T.a.v. secretariaat
  Kaya Internashonal z/n
  Kralendijk
  Bonaire, Caribisch Nederland
  E-mail:  Rijksvertegenwoordiger@rijksdienstcn.com
  Tel.: (+599)-715 8304

U kunt ook gebruikmaken van het voorstelformulier als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding.